20. Košice – Južný okruh

Sútok Torysy a Hornádu – miesto s vynoveným altánkom, od ktorého je už len pár metrov na tzv. „špic“, kde sa zlievajú zľava Torysa a sprava Hornád.

Vyhliadka pri cesnakovom lesíku – tesne pred poslednou lúkou pred príchodom do cesnakového lesíka stačí odstaviť bicykel, vybehnúť pár metrov hore kopcom po úzkom chodníčku a pokochať sa výhľadom na Košice.

Vyšná Myšľa – Močidlo – miesto, kde vyviera nikdy nezamŕzajúci prameň, v ktorom miestne ženičky v lete aj v zime právali a ktoré obec pekne revitalizovala.

Myšľanska vyhliadka – slávnostne otvorená v júli 2021, ľahká konštrukcia vybudovaná nad hlbokým údolím Oľšavy umožňujúca pohľad do údolia rieky, na Myšľansku skalku a doprava na železničnú trať.

Koscelek – zrúcanina stredovekého kostolíka ukrytá pod korunami vysokých stromov. Po odkrytí boli základy citlivo zakonzervované.

Foto:

  1. Pri altánku s pohľadom k sútoku s tabuľkou VKA alebo na „špici“ – 48.6416067N, 21.3582581E
  2. Na vyhliadke je umiestnená tabuľka VKA – bez bicykla, nemusíte ho ťahať nahor – 48.6569314N, 21.3703172E
  3. Pri náučnej tabuli Močidlo – 48.6316664N, 21.3816147E
  4. Na ceste s vyhliadkovou plošinou v pozadí – 48.6244903N, 21.3841253E
  5. Pri infotabuli s vykopávkami kostola na pozadí – 48.6108758N, 21.3765775E

Dĺžka prístupu/prevýšenie: Okruh Košice – Košice (z Palackého) | 43,4 km/227 m

Popis trasy:
Z Palackého klasicky po cyklochodníku okolo Hornádu až na koniec sídliska Nad Jazerom. Po cykloznačke a pomedzi rodinné domy ku lávke pre peších. Cez lávku do Krásnej a hneď pri konečnej zastávke s cyklotrasou Hornád – Torysa – Hornád doprava do ulice Pri Hornáde a vzápätí opäť doprava až na cestu tesne pri vode. Táto vedie popod hrádzu (dá sa vyjsť aj na hrádzu, alebo na veľkej časti tohto úseku použiť novú asfaltku z druhej strany hrádze. Pri posledných domoch Krásnej sa všetky tri trasy spoja). Ďalej po poľnej ceste striedavej kvality, občas aj s mlákami, ktoré tu majú svoje trvalé miesto. Popod železničné mosty, okolo ranča Sajkov a po ceste popri Hornáde. V mieste, kde hlavná trasa odbočuje doľava, my pokračujeme priamo, resp. mierne doprava popri rieke, pripájame sa k ďalšej ceste a doprava až na sútok Torysy a Hornádu (1). Zo sútoku sprvu späť po tej istej ceste a potom priamo popod železničné mosty až na hlavnú cestu z Košíc na Slanec. Hneď za mostom cez Torysu doľava do Nižnej Hutky. Po Hlavnej ulici ku kostolíku a potom doprava Cintorínskou okolo cintorína. Opäť doprava cez pás krovín a hore lúkou. Cesta sa točí okolo vyhliadkového kopčeka (2), obchádza ho zľava a vchádza do „Cesnakového lesíka“. Cez lesík až na lúky. Pravým okrajom lúky až na otvorené vyhliadkové miesto. Odtiaľ sa držíme vľavo až dolu k ceste. Na hlavnú cestu vychádza naša trasa tesne pred odbočkou do Vyšnej Myšle, do ktorej odbočíme. Odbočka k Močidlu (3) je tesne pred železničným podjazdom. K podjazdu návrat tou istou cestou. Popod podjazd na začiatok dediny a hneď odbočíme doprava na modrú cyklotrasu. Pri parkovisku prechádza cyklotrasa cez detské ihrisko. Za Myšľanskou vyhliadkou (4) je trasa trochu menej upravená. V mieste, kde odbočuje k brodu (spravidla nie je prejazdný pre vyšší stav vody), pokračujeme doľava a hneď nato slabšie znateľnou cestou cez lúku doprava paralelne s tokom rieky. Po ca 250 m sa pripája k lesnej ceste, ktorá nás dovedie na lúku Pri kostolíku. Tu odbočíme doľava do lesa a okolo pekného jazierka s leknami sa dostávame ku Koscelku (5). Nezabudnite si odskočiť aj k špirále – labyrintu z kameňov na zemi, ktorý bol obnovený v roku 2021 – je hneď za prameňom. Od Koscelka návrat k Oľšave širokou lesnou cestou, prechod cez mostík a okolo kaplnky sv. Jána Nepomuckého výjazd okolo Várhegy do Nižnej Myšle. Z Nižnej Myšle v prípade suchého počasia po červenej cyklotrase. Jej prejazdnosť nám hneď identifikuje rozsah a frekvencia mlák za podvalovým mostom pri hospodárskom dvore.

Na tomto vrchole pre rok 2022 kraľuje vrchár: Alek

Trasa prístupu:

Celková vzdialenosť: 43.44 km
Celkovo stúpanie: 280 m
Celkové klesanie: -280 m
Download file: VKA22_20_Juzny_okruh.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: