19. Paulínsky kláštor-Maďarsko

335 m n.m., GPS: 48.4762367N, 21.3261078E

Rád Paulínov vznikol v Maďarsku, založil ho ostrihomský kanonik v r. 1246, preto mal aj najväčšie zastúpenie v niekdajšom Uhorsku, teda aj na Slovensku (napr. Šaštín, Gombasek). Kláštor nad Göncom sa spomína už v r. 1371. Mal značné majetky a silné postavenie v oblasti. Jeho rozvoj zastavili turecké výboje po bitke pri Moháči. Už v r. 1540 boli mnísi chudobní a v 2. polovici 16. stor. opustili územie a odsťahovali sa do Horného Uhorska a Poľska (dnešné sídlo rádu je v Čenstochovej). Z kláštorných budov sa zachovali len kopy ruín a sutiny, ktoré vidieť v teréne neďaleko kostola. Z kostola je zachované torzo obvodových múrov, na ktorých vidieť niekdajšiu peknú kamennú výzdobu. Pokusy o záchovné práce v 40. rokoch 20. stor. zlyhali, takže objekt ostáva ruinou. Niektoré vzácne fragmenty boli zabudované do stavby tzv. Husitského domu v Gönci.

Foto: S bicyklom pri ruine kláštora.

Dĺžka prístupu/prevýšenie:

od cesty z Goncu | 3,9 km/120 m

Prístup:

Z cesty Gönc-Abaújvár odbočuje spevnená cesta – cyklotrasa Sárga barack (Žltá marhuľa). Najprv vedie cez polia a potom vchádzame do lesa s ozaj majestátnymi dubmi, ktoré stoja za našu pozornosť. V lokalite Potáczház sa stretávame s červenou značkou. Prichádza zľava a odbočuje doprava cez potok. Je tu aj smerovka ku kláštoru. Môžeme sa vydať po tejto značke a po krátkom strmom výstupe sme pri kláštore. Kto by si chcel v týchto horách pobicyklovať viac, je tu viac lesných ciest, avšak výrazne horšej kvality a miestami s veľmi strmým stúpaním.

Osobitné upozornenia: Skratka po červenej od cesty v údolí prechádza cez potok, dá sa očakávať viac blata a potom nasleduje strmšie stúpanie vo vysokom lístí, ale je to pohodlne priechodné.

Na tomto vrchole pre rok 2023 kraľuje vrchár: Stechas

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 13.51 km
Celkovo stúpanie: 496 m
Celkové klesanie: -501 m
Download file: VKA23_19_Palos_kolostorrom_okruh.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: