10. Kysacký hrad

498 m n.m., GPS: 48.8587597N, 21.2049844E (infotabuľa o Kysackom hrade)

Na mimoriadne fotogenickom Kysackom hradnom vrchu, okolo úpätia ktorého sa vinie Hornád a mení tu smer toku z východného na južný, stál strážny hrádok už tesne po roku 1280. Postavili a vlastnili ho šľachtici z rodu Abovcov. Jeho pôvodný názov bol Drienov. Mal slúžiť na kontrolu cesty vedúcej údolím Hornádu, ako aj sútoku Hornádu a Svinky a prechodu cez Obišovce do doliny Torysy. Neskôr sa nazýval Kuní kameň a v prvej polovici 15. storočia sa už názov hradu zjednotil s názvom obce na Kysak. Začiatkom 16. stor. už ale bol opustený, dodnes sa zachovali len drobné zvyšky hradných múrov a v teréne zreteľné hradné valy a priekopy. Zachovala sa aspoň v náznakoch aj prístupová cesta k hradu, po ktorej vybicyklujeme aj my.

Foto: Pri informačnej tabuli na plošine pod hradom.

Dĺžka prístupu/prevýšenie:

 1. Z Kysaku | 3 km/248 m (len výjazd)
 2. Z Košíc cez Hrešnú | 13,4 km/520 m

Popis trasy:

 1. V Kysaku prejdeme cez most ponad železnicu do obce Kysak a odbočíme po asfaltke doprava. Stúpame a obchádzame zástavbu. Za policajnou stanicou odbočíme s asfaltkou doľava. Skoro na jej konci, neďaleko plotu cintorína odbočuje popri smetnom kontajneri slabšie viditeľná cesta cez čerstvé rúbanisko doprava. Pilčíci tu ohľaduplne ponechali strom so značkou odbočky k hradu. Ako vchádzame do lesa, cesta je už pekná široká a pomerne strmo stúpa vo viacerých zákrutách. Značenie je veľmi sporé, tak radšej sledujeme záznam trasy. Nachádzame sa na historickej prístupovej trase k hradu. O tom, že ideme dobre, nás presvedčí drevená smerovka k hradu a o chvíľu veľmi informačne hodnotný panel o stredovekom odievaní šľachty. Vpravo nad nami už čnie vrcholový hrebeň, na ktorom kedysi stál opevnený hrádok. O chvíľu sme pri tabuli s informáciami o hrade (foto). Tu necháme bicykel a doslova vylezieme pár metrov na vrchol kopca. Ďalej už pomerne pohodlne prejdeme po celom hradnom kopci až k miestu, kde je opäť strmé klesanie. Tu je aj jediná výrazná známka o hrade – kus múra vstupnej veže na ľavej strane zníženiny (je tu aj geocache). Okolo nej sa dostaneme doľava dolu na úroveň hradného valu a po ňom smerom doľava sa vrátime k bicyklu.
 2. Prístup z Košíc cez Hrešnú po červenej cez sedlo p. Vys. vrchom, Jánošíkovu baštu a potom po veľmi zaujímavom a adrenalínovom úzkom chodníku v strmom severnom svahu (sledujte gpx) – kedysi tu viedla červená Cesta hrdinov SNP. Presunutá do doliny k horárni bola v 80-tych rokoch 20. stor., ale niektoré značky tu ešte ostali zachované v pozoruhodnej kvalite. Ku Kysackej hradnej trase sa pripojíme pri drevenom smerovníku k hradu. Pokračujeme doľava s trasou 1.

Trasa od Košíc vhodná pre dobrodružne zameraných cyklistov. Pri zjazde z hradu pozor, pod lístím sa skrýva veľké množstvo skál. V žiadnom prípade neskúšajte priamy zostup od hradu vyznačený na mapách Locus – tu sa chodí ťažko aj pešo a bicykel sa nosí – nahor aj nadol.

Na tomto vrchole pre rok 2022 kraľuje vrchár: Stechas

Trasa prístupu:

 1. Z Kysaku:
  Celková vzdialenosť: 3.02 km
  Celkovo stúpanie: 312 m
  Celkové klesanie: -103 m
  Download file: VKA22_10_Kysacky_hrad.gpx
 2. Z Hrešnej:
  Celková vzdialenosť: 13.56 km
  Celkovo stúpanie: 660 m
  Celkové klesanie: -780 m
  Download file: VKA22_10_Kysacky_hrad_z_Hresnej.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: