6. Bukovec – hrádza hornej nádrže

420 m n.m., GPS: 48.7172092N, 21.1283839E

Vodné dielo s kamennou sypanou hrádzou vysokou 56 m a dlhou 333 m. Celkový objem nádrže je 23,4 mil. m3. Zatopená plocha 105 hektárov. Bola vybudovaná v r. 1968-1976 na potoku Ida. Účelom bolo zabezpečiť pitnú vodu pre Košice a vyrovnať kolísavú výdatnosť vodných zdrojov. Priemerný vodárenský odber je  4786 litrov za sekundu. Nádrž zároveň vyrovnáva povodňové prietoky potoka Ida. Okolo priehrady vedie účelová komunikácia, bežne pre verejnosť neprístupná. Na obdobie leta ju SVP, š.p. od r. 2019 sprístupňuje verejnosti za dodržania prísnych pravidiel pohybu v okolí pitného zdroja.

Foto: na múre s výhľadom na nádrž. V prípade, že bude brána zatvorená, foto pri tabuli SVP na bráne.

Najbližšia železničná stanica: Košice

Prístup: 
Zo sídliska KVP od kláštora vyrazíme po panelovej ceste, na križovatke doľava k vodárničke a pred vodárňou opäť doľava. Okolo zeleného kríža Scholzovcov a cez borovicový lesík k prameňu a chatám pod Girbešom. Popod elektrické vedenie asfaltkou hore na Girbeš a cez lúky až pod chatu Klatovianka. Tu pred chatou odbočíme doľava a pomedzi záhradky a chatky na pole ku krížu s 3 lipami a okolo hnojovej jamy do N. Klátova. Po štátnej ceste stúpaním smer Hýľov, v mieste, kde na ľavej strane končí les, odbočka spolu s modrou značkou až do Bukovca pod hrádzu. Popod hrádzu prejdeme až pod les. Tu odbočka napravo k hrádzi pomedzi skalné zrázy cez bránu. V prípade, že prístup na hrádzu je uzavretý, foto pri tabuli na plote.
Pre výhľad na priehradu treba vyjsť po modrej značke až do prvej výraznej ľavotočivej zákruty. Pri odbočení len pár krokov doprava na okraj zrázu sa dostaneme na vyhliadku. 14 km/337 m

Ponúkané podujatia KTMK:
KTMK nemá v ponuke pre tento vrchol žiadne tradičné podujatia.

Na tomto vrchole pre rok 2020 kraľuje : Miroslav Kohout

Trasa prístupu:

Celková vzdialenosť: 10.87 km
Celkovo stúpanie: 389 m
Celkové klesanie: -283 m
Download file: VK6-Bukovec-sprevýšením.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrcholu: