20. Hornádsko – Olšavský okruh


!!! Pozor – Hornádsko – Olšavský okruh bol UPRAVENÝ – plnenie obnovené od 14.4. !!!


190 – 310 m nm, GPS: 48.6229094N, 21.3675069E Pre africký mor ošípaných okruh zmenený.

Trasa nás povedie cez zaujímavosti oblasti pri južnej hranici na úpätí Miliča a okolo Hornádu a malej riečky Olšava. Po ceste nás čaká 5 zaujímavostí, teda 5 fotografií (fotografie je nutné odoslať pomocou formulára na dvakrát, keďže k jednému formuláru je možné priložiť iba tri fotografie):

Bod 1 – kostol sv. Mikuláša Nižná Myšľa, 48.6229094N, 21.3675069E foto: pri tabuli Cesty sv. Alžbety
Bod 2 – Myšlianska skalka, 48.6239481N, 21.3825167E foto: pri posede pred skalkou alebo pod skalkou, návrat po ceste okolo stanice do obce
Bod 3 – Várhegy – 48.6168244N, 21.3691992E foto: na mostíku pri palisádach
Bod 4 – pamätník obetiam vojny Skároš, ZRUŠENÝ
Bod 5 – cyklolávka cez Hornád Trstené p.H., 48.5744625N, 21.3283681E foto: pri vstupe na lávku

Najbližšia železničná stanica: Nižná Myšľa

Popis trasy:
Vyraziť môžeme z N. Myšle alebo priamo z Košíc popri rieke Hornád po asfaltovom chodníku do miestnej časti Košice-Krásna.

Z Krásnej nad Hornádom vyrážame po cyklotrase po pravom brehu Hornádu. Značenie je sporadické, skôr intuitívne sa držíme brehu Hornádu. Pri Kokšov-Bakši za žel. mostom vychádzame doprava na panelovú cestu, aby sme obišli prívodný kanál do Hornádu. Potom už popri rieke prichádzame až do N. Myšle (po veľkých dažďoch ťažšie prejazdné). Za mostom cez Hornád už vidíme na kopci pred nami kostol sv. Mikuláša – BOD 1. Je od neho krásny výhľad na celú dolinu s jazerami štrkovísk.
Od kostola pokračujeme na Kopaničnú ulicu a z nej doprava do polí. Vyjazdenou cestou sa dostaneme až k hrotu náhornej planinky k senníku a posedu. Tu odstavíme bicykle (foto) a cca 30 m lesíkom prejdeme na vrchol Myšlianskej skalky – BOD 2.
Vrátime sa k bicyklom a strmým zjazdom smerom doprava zídeme k Olšave a pokocháme sa pohľadom na Myšliansku skalku zdola. Po pohodlnej ceste okolo stanice sa vrátime na okraj obce, prejdeme jej okrajom po Kopaničiarskej a po Veľkej nemeckej ulici doprava. Potom zabočíme doľava nadol k archeologickému nálezisku Várhegy – BOD 3 . Ďalej už pokračuje pohodlná cesta až ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého k mostíku ponad Olšavu – pre africký mor sa vrátime kúsok späť a cez pole sa dostaneme na štátnu cestu do Ždane.
Do Skároša neodbočíme a pokračujeme rovno a odbočujeme až do Trsteného pri Hornáde.
cyklolávka cez Hornád – BOD 5. Okrem toho sa tu nachádza aj odpočinkový areál pri mŕtvych ramenách Hornádu s edukatívnym náučným chodníkom. Pokračovanie do Košíc možné cez Gyňov, Čanianske jazerá, Geču a Valaliky.

Ponúkané podujatia KTMK:
Na tomto mieste nie sú žiadne tradičné podujatia KTMK

Na tomto vrchole pre rok 2020 kraľuje : MiFo

Mapa Hornádsko-olšavského okruhu:

Celková vzdialenosť: 38.1 km
Celkovo stúpanie: 231 m
Celkové klesanie: -233 m
Download file: VK20-2-Hornádsko-olšavský okruh.gpx

Galéria fotiek jednotlivých bodov okruhu: