17. Grúň kóta 311 – Byster

311 m n.m., GPS: 48.7053281N, 21.3606008E

Pôvodne rozsiahle ovocné sady na slnečných svahoch nad Košickou Poliankou a Bysterom. Dnes stromy postupne umierajú a zo sadov sa stávajú lúky s ojedinelými starými stromami. Z lúk je prekrásny výhľad na dolinu Torysy, Hornádu, jazerá v okolí Čane a Geče, ako aj na Košice a Volovské vrchy.

Foto: Foto na kóte 311 pri strome označenom letákom VKA (v ohybe cesty vyjazdenej lúkou). Leták upevnený na kóte nám dvakrát odfúklo. Foto z miesta výraznej zákruty doľava na vrchole stúpania na lúke.

Dĺžka prístupu/prevýšenie: Košice, hať na Jazere – Grúň kóta 311 – Košice, hať | 19,1km/190m

Popis trasy:

Od hate na Jazere po pravom brehu Hornádu (v smere toku), v Krásnej cez lávku a potom po štátnej ceste smer Košická Polianka. Za mostom cez Torysu odbočíme doprava do dediny. V Košickej Polianke odbočíme doľava proti prúdu potoka. Za cintorínom odbočíme doľava stále hore kopcom sa dostávame na koniec obce. Pokračujeme smerom nahor najstrmšou poľnou cestou. Keď uvidíme nad sebou ďalšiu cestu, prejdeme na ňu a pokračujeme vľavo, ako by sme sa vracali. Opäť odbočíme doprava teraz už na lúky vznikajúce z bývalých sadov a vyšliapeme lúčnou cestou na najvyšší bod – kótu 311. Do doliny sa vraciame do obce Byster strmým zjazdom okolo cintorína. Po štátnej ceste sa presúvame do Zdoby a tu sa už napájame na červenú cyklotrasu a odbočujeme doľava. Po poľnej ceste sa dostaneme späť na cestu, po ktorej sme prišli a pokračujeme do Krásnej a po ľavom brehu Hornádu okolo Letnej záhradky späť k hati na Jazere.

Na tomto vrchole pre rok 2021 kraľuje vrchár: MIFO

Trasa prístupu:

Celková vzdialenosť: 19.13 km
Celkovo stúpanie: 218 m
Celkové klesanie: -218 m
Download file: VKA21_17_Grun_Kota_311.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: