17. Diaľna

365 m n.m., GPS: 48.8161292N, 21.3704058E

Diaľna je nevýrazný zalesnený vrchol na hrebienku oddeľujúcom dolinu Torysy (Vajkovce, Chrastné) od doliny Trstianky (Čižatice). Na vrchol Diaľnej nevedie žiadna cesta a nie je z nej žiadny výhľad, ale kúsok ďalej sa na peknej lúke nachádza mohutné sústromie javorov horských a ďalších listnáčov (donedávna na ňom bola aj jednoduchá hojdačka). Z lúky ako aj z cesty k nej je prekrásny výhľad smerom na severozápad, teda na masív rozložitej Tlstej nad Kašajovkou, Prešovské sopúchy a samotný Prešov. Na poľno-lesnej ceste možno pravidelne stretnúť srnky a lane.

Foto: Pri sústromí – označené tabuľkou VKA.

Dĺžka prístupu/prevýšenie: z Vajkoviec | 7,5 km/185 m

Popis trasy:
Z Košíc klasikou na vodojem nad Furčou, zjazd do Hrašovíka a cez Beniakovce a Vajkovce do Chrastného. Odtiaľ sa vyšplháme na rázcestie k Čerešenke. Odbočíme doľava poľnou cestou až pod les a po jeho ľavom okraji mierne stúpame. Necháme sa viesť vždy tou širšou cestou, až sa ocitneme na lúke s našim nezvyčajným sústromím. Pokračovať sa dá podľa dostupného záznamu do Ortášov a odtiaľ si užiť super zjazd do Kráľoviec (možná odbočka do Tufového kaňona – VKA 2021-okruh).

Sledujte záznam trasy, najmä pri zjazde do Ortášov, aby ste nezbehli príliš doľava k vodárni.

Na tomto vrchole pre rok 2022 kraľuje vrchár: Stechas

Trasa prístupu:

Celková vzdialenosť: 7.45 km
Celkovo stúpanie: 196 m
Celkové klesanie: -26 m
Download file: VKA22_17_Dialna_z_Vajkoviec.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: