19. Chata údoľ dolinou Zábava

24-19-Udol

715 m n.m., GPS: 48.7508428N, 20.9655044E

Dolina Zábava sa volá podľa potoka Zábava (pramení len kúsok pod Rozsypaným kameňom vo výške cca. 930 mnm), ktorý ňou preteká a kúsok východne od osady Počkaj sa vlieva do Bodvy.

Chata Údoľ je zrejme poľovnícka chata, ktorá tu stojí už dlhé desaťročia, súdiac podľa množstva tzv. odpadových jám v lese v jej bezprostrednom okolí (boli to vykopané jamy, do ktorých sa hromadil všetok odpad z pobytu, vrátane konzerv a po ich naplnení sa zasypali tenkou vrstvou zeminy – je ich tu v smere k latríne niekoľko a pomaly vydávajú svoje svedectvo – odpad vzlína k povrchu, teda pozor pri prechádzke v lese okolo chaty na hrdzavé nášľapné „míny“). Pred chatou je otvorené ohnisko s lavičkami a za chatou studnička, teda ideálne miesto na posedenie v prírode ďaleko od ľudí. Poloha chaty utopenej v lesoch nám výhľad neposkytuje, ale v tomto prípade je cesta cieľom, lebo výstup dolinou Zábavy je ozaj zábavný a estetický.

Foto: S bicyklom pred chatou.

Dĺžka prístupu/prevýšenie:

  1. Z Počkaja | 8,6 km / 420m
  2. Z Moldavy až do Zlatej Idky | 28,2 km / 613 m

Prístup:

Z hlavnej cesty z Jasova do Medzeva odbočíme tesne pred tabuľkou Jasov, časť Počkaj doprava na širokú upravenú cestu, ktorá je po niekoľko sto metroch prehradená rampou brániacou vjazdu áut. Tu začína náš cyklistický raj. Širokou, upravenou cestou pohodlne, mierne stúpame pomerne priamo bez veľkých zákrut a obratov. Po cca. 3 km prichádzame do oblasti mnohých štôlní v okolí cesty, dnes sú vchody zasypanéa s prejavujú sa len tým, že tu zo zeme vyviera silne do červena sfarbená voda. Celé údolie je vodárenskou oblasťou, tak sa radšej držme cesty. Na cca. 5,6km od odbočky prechádzame okolo modrej budovy – vodárne. Tu sa už stúpanie výrazne pritvrdzuje, na svahoch sa objavujú menšie skalné útvary. Konečne prichádzame na prudkú zákrutu doprava. Naša upravená cesta (už užšia a horšej kvality) prechádza cez mostík a opúšťa dolinu Zábava. Odporúčame si urobiť krátku zastávku priamo na tomto mieste a prejsť sa niekoľko desiatok metrov ďalej v smere doterajšej trasy už neupravenou cestou doliny Zábava (na trase gpx je odbočka vyznačená). Dostaneme sa do bizarného skalného mestečka po oboch stranách cesty. Zvážnicou vo vrstevnici v neustálom stúpaní prechádzame do doliny Hájneho potoka. Keď sa stúpanie zmierni, šliapneme do pedálov, ale pozor, aby sme neminuli náš cieľ – chata je vľavo za stromami nad malou lúčinkou a vidieť ju len pri obzretí sa doľava a temer dozadu.

Osobitné upozornenia:

Pokračovanie do Zlatej Idky po trase ponúknutej korunou môže byť po dažďoch celkom adrenalínové, ale je to viacerými pokusmi a omylmi vybratá najlepšia zostupová trasa smer Zlatá Idka (platilo v 09/2024, za zmeny po ťažbe neručíme). Kto hľadá pohodovku, nech sa vráti späť dolinou Zábava, zjazd bude určite viac ako zábavný.

Na tomto vrchole pre rok 2024 kraľuje vrchár: cyklo – Oliver Lindvay, PešoVKA – No Ja-Karin

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 28.26 km
Celkovo stúpanie: 666 m
Celkové klesanie: -297 m
Download file: VKA24_19_chata Udol_Zlata_Idka.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrcholu: