18. Baňa Lucia – bunker

24-18-bana Lucia

370 m n.m., GPS: 48.7148783N, 20.9251017E

Baňa Lucia je niečo ako realita zamrznutá v čase. V obci bola kedysi významná banícka komunita. Na jednej strane hlbokého údolia sú v svahu popri ceste zachované banícke domčeky, kino Hviezda (ktoré občas aj premieta), funkčná kolkáreň, letné kúpalisko, kde ľadový potok plní v lete funkčný bazén a na záver cintorín s historickými liatinovými krížmi.

Na druhej strane údolia stála kedysi úpravňa rudy. Dodnes sa z nej zachovalo už len niekoľko pozostatkov stavieb, najmä expedičného boxu, ktorý si však už pomaly berie príroda späť. O význame miesta, kde banícka a úpravárenská činnosť skončila len v r. 1970 hovorí aj to, že tu boli vybudované 2 CO kryty – jeden pre obyvateľov na strane domčekov – ten je v súčasnosti neprístupný (nachádza sa na súkromnom pozemku) a druhý bol vybudovaný pri úpravni pre zamestnancov, teraz sa nachádza v lese, len pár metrov od ruín expedičných boxov. Geocacheri si tu nájdu aj kešku, za ktorou treba trošku vyliezť.

Nezaškodí sa pred cestou trocu pripraviť a počítať si čo-to o histórii tohto miesta.

Foto: Pred vstupom do krytu s bicyklom/alebo bez (pre citlivejšie povahy). Pri vchode bude umiestnená tabuľka VKA – fotopoint.

Dĺžka prístupu/prevýšenie: z Medzeva lesom | 5,7 km / 420 m

Prístup:

Z centra Medzeva sa vyberieme smerom na Vyšný Medzev, kde sa pri kostole pripojíme k žltej značke vedúcej do sedla Trohánka. Na konci obce odbočíme spolu so žltou doprava a stúpame cez lúky. Na vstupe do lesa žltá prudko odbočuje doľava a tu ju opustíme. Pokračujeme miernym klesaním lesnou cestou severným smerom až sa ocitneme pri prvých domoch na hornom konci obce Baňa Lucia. Pri hasičskej zbrojnici nepokračujeme ďalej na hlavnú ulicu ku baníckym domčekom, ale ostaneme na pravej strane potoka Borzov, ktorý vytvoril túto hlbokú dolinu. Pomedzi priemyselné stavby a chaty po spevnenej ceste pokračujeme ponad obec až na miesto, kde sa cesta delí doprava (smer na V. Medzev) a doľava klesá v prudkej zákrute nadol. V koreni zákruty okolo čierno – žltej tyče odbočuje chodníček do lesa. Je trošku ťažšie prejazdný pre bicykle, kto chce, môže svojho tátoša nechať po pár metroch pod zrúcaninami starej úpravne (na pravej strane v svahu). Chodníček nás privedie priamo k vchodu do jednoduchého CO krytu. Keška je na jeho konci v šachte, ktorou sa dá zrejme vyliezť priamo do lesa nad krytom.

Osobitné upozornenia:

Na tomto vrchole pre rok 2024 kraľuje vrchár: cyklo – Jäzva, PešoVKA – …….

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 10.35 km
Celkovo stúpanie: 177 m
Celkové klesanie: -207 m
Download file: VKA24_18_Medzev_Bana_Lucia.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrcholu: