17. Kríž nad Zvonárkou

24-17-Zvonarka

275 m n.m., GPS: 48.6230747N, 21.0507236E

Uprostred polí, v malom sedielku pod kopčúrikom Zvonárka (293m) kúsok nad osadou Seleška stojí jednoduchý drevený kríž s ohrádkou. Napriek malej nadmorskej výške sú od neho veľmi pekné pohľady na okolitú krajinu.

Možno sa pozastavíte pri mene – prečo je „nad Zvonárkou“, keď je vlastne pod rovnomenným kopcom. Súvisí to s povesťou, ktorá sa k tomuto miestu viaže. V dedine pri Zvonárke žili ľudia so všetkými možnými smrteľnými hriechmi. Pánboh sa na to už nemohol pozerať, a tak sa dedina prepadla pod zem. Zmizla celá bez stopy, iba kostolu sa nič nestalo. Aby sa na tento zázrak a trest nezabudlo a aby ľudia nezabudli na 7 smrteľných hriechov, každých 7 rokov, 7 mesiacov a 7 týždňov od prepadnutia dediny počuť spod zeme vyzváňať zvony kostola. Preto je tento kríž „nad“ Zvonárkou, teda nad prepadnutou dedinou.

Foto: S bicyklom pri kríži.

Dĺžka prístupu/prevýšenie: Čečejovce, zel. st. | 5,3 km / 85 m

Prístup:

Pre eko-turistiku volíme ako východisko žel. zastávku Čečejovce. Po ulici s názvom Hlavná sa presunieme do obce, okolo obchodu odbočíme doľava cez potok na Kostolnú ulicu a už sa môžeme kochať. Okolo sochy sv. Floriána a požiarnej zbrojnice prichádzame k reformovanému kostolu, ktorý je skvostom ranogotickej architektúry, zdobený vo vnútri krásnymi freskami, avšak nie je bežne verejnosti prístupný. Sochou Mateja Korvína tu ale začína drevená galéria uhorských kráľov, aj s podrobným popisom – skutočne zaujímavý a chvályhodný počin obce v dovzdelaní národa. Križujeme hlavnú cestu, okolo cintorína a cez rampu sa dostávame na účelovú asfaltku. Mimo premávky sme o chvíľu v osade Seleška (odvodené od maďarského označenia vinohrad, teda už tušíme, prečo v Zvonárke bolo toľko nemravnosti). Pri autobusovej zastávke (je tu aj mapa regiónu a dozvedáme sa z nej, že vlastne ideme po značenej cyklotrase) prichádzame na Družstevnú ulicu a pokračujeme po nej doľava hore kopcom. Malý cintorín s dreveným domom smútku obchádzame zľava. Asfaltka končí, ale k nášmu cieľu je to už len cca. 600 m. Pokračovať od kríža môžeme ďalej širokou cestou cez pole a potom po spleti lesných ciest k ďalšej spevnenej ceste vedúcej do Moldavy n.B. Len pár metrov od pripojenia k tejto ceste je v lese pekne udržiavaný hrob neznámeho vojaka z 2. svetovej vojny.

Osobitné upozornenia: Po výdatných dažďoch môžu byť lesné cesty od Zvonárky po hlavnú cestu Moldava – Jasov dosť blatisté, ale stále zjazdné.

Na tomto vrchole pre rok 2024 kraľuje vrchár: cyklo – Martin Viszlay, PešoVKA – No Ja-Karin

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 11.74 km
Celkovo stúpanie: 155 m
Celkové klesanie: -144 m
Download file: VKA24_17_Kriz_nad_Zvonarkou_Moldava.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrcholu: