12. Kríže nad Folkmarom

24-12-folkmarske krize

610 m n.m., GPS: 48.8599036N, 21.0273469E

Na Šibenom hrbe bol dlho pekný veľký kríž (48.8553750N, 21.0307100E) a od neho krásny temer kruhový výhľad. Drevo kríža však už dožilo, ostalo z neho len kolmé rameno. Neďaleko neho bol postavený iný, oveľa menší biely krížik, ktorý je dobre viditeľný z obce Veľký Folkmar a vedie k nemu improvizovaná krížová cesta. Výhľad od neho je obmedzený okolitým lesom len smerom na severozápad na obec V. Folkmar a za ňou situované kopce.

Foto: Tabuľka VKA, fotopoint pri bielom krížiku s výhľadom na Veľký Folkmar – bez bicykla

Dĺžka prístupu/prevýšenie: z Margecian, žel.st. | 9,6 km / 299 m

Prístup:

Z Margecian od vlaku sa vydávame smerom k podjazdu popod železnicu a pred ním odbočíme doprava. Okolo železnice sa dostaneme k novej lávke ponad vodu Ružínskej priehrady a mimo premávky sa cez rekreačnú oblasť dostávame do Jakloviec. Prichádzame zo zadnej strany kaštieľa a hneď odbočujeme doľava proti prúdu Kojšovského potoka. Prechádzame okolo vodnej nádrže Jaklovce do Veľkého Folkmáru. Kúsok ideme po hlavnej ceste a po cca. 150 m odbočíme doľava stúpajúcou uličkou popri potoku. Strmým stúpaním prídeme až na koniec cesty a okolo ohradníka sa prudko dvíha poľná cesta doľava. Kúsok zrejme aj potlačíme, ale od malého vysielača, kde zabočíme doprava, je terén už pohodlne jazditeľný. Prídeme najprv k bývalému veľkému krížu – oplatí sa vybehnúť pár metrov k jeho torzu a vychutnať si výhľad. K bielemu krížiku pokračujeme po hrebeni do lesíka okolo ohniska. Za kŕmidlom pre vysokú zver spozornieme a sledujeme, kedy sa objavia na stromoch tabuľky zastavení krížovej cesty. Posledných pár metrov k výhľadu na kríž po ľavej strane vedie priamo lesom.

Osobitné upozornenia:

Na tomto vrchole pre rok 2024 kraľuje vrchár: cyklo – Psetes, PešoVKA – No Ja – Karin

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 9.61 km
Celkovo stúpanie: 361 m
Celkové klesanie: -153 m
Download file: VKA24_12_Margecany_Folkmar_krize_sedlo.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrcholu: