6. Poproč – Návrat k čistým prameňom

555 m n.m., GPS: 48.7321219N, 20.9862325E

Pekná lesná kaplnka, ktorú vybudovali popročskí baníci a v r. 2012 obnovili členovia Rotary klubu – zaujímavé miesto ukryté v hlbokom lese nad Petrovou dolinou.

Kúsok pod ňou sa nachádza aj bývalá štôlňa antimonovej žily Agnes – ľahko ju nájdeme podľa zaujímavo do červena sfarbenej vody intenzívne z nej vytekajúcej. Kedysi do nej viedla trať pre malé banské vozíky.

Ťažba antimónovej rudy prebiehala od 17. stor. a definitívne bola ukončená v r. 1965. Za r. 1931-65 sa vyťažilo 10,3 kt antimónu a 80 kg striebra. Priemyselné objekty popri ceste, po ktorej sme prichádzali do Petrovej doliny sú pozostatkom závodu na úpravu antimónovej rudy. Celá oblasť je pomerne výrazne kontaminovaná najmä arzénom a antimónom.

Foto: S bicyklom pri kamennom portáli kaplnky.

Dĺžka prístupu/prevýšenie:

  1. Z Jasova | 6,4 km/296 m

Prístup:

Z Jasova po miestnej ceste sa strmým výstupom dostaneme do Poproča. Prechádzajúc v stúpaní obcou sa môžeme zastaviť pri kostole s malým banským múzeom v prírode (obchod, krčma). Ďalej stúpame a prechádzame okolo zaujímavej baníckej kaplnky s drevenou vyrezávanou krytou prístavbou (po ľavej strane). Po Oľšavskej ulici vchádzame do Petrovej doliny. Asfaltka končí v zdevastovanom objekte bývalej úpravne antimónu, ďalej pokračuje lesná cesta rôznej kvality podľa toho, či práve prebieha v lesoch ťažba a zvoz dreva. Po cca 700 m odbočíme doprava a strmou lesnou cestou stúpame okolo bývalej štôlne Agnes k nášmu cieľu. Ak sú priaznivé „blatové“ podmienky, dá sa pomerne slušne prejsť ďalej po lesných cestách až do Zlatej Idky.

Na tomto vrchole pre rok 2023 kraľuje vrchár: Stechas

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 6.43 km
Celkovo stúpanie: 322 m
Celkové klesanie: -52 m
Download file: VKA23_06_Navrat_k_cistym_pramenom.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: