2. Rozhľadňa perínske rybníky

200 m n.m., GPS: 48.5382442N, 21.1427347E

V r. 2021 bola na brehu Perínskych rybníkov vybudovaná elegantná vyhliadková veža. Je z nej pekný výhľad na hladinu dvoch rybníkov oddelených len úzkou hrádzou. Táto oblasť je chráneným územím so 4. stupňom ochrany, pretože sú významným hniezdiskom a migračnou zastávkou vtáctva. Často tu môžeme stretnúť ornitológov pri sčítaní vtákov. Prosíme odolajte pokušeniu pokračovať ďalej po hrádzach rybníkov, nevyrušujte malých spevavých operencov, pretože oni sú tu doma a my len na návšteve.

Foto: pri krytom altánku s rozhľadňou v pozadí.

Dĺžka prístupu/prevýšenie: z Cestíc do V. Idy aj s odbočkami k zaujímavostiam | 26,6 km/130 m

Popis trasy:
V Cesticiach prejdeme cez trať na betónku a odbočíme doľava. Popred nadjazd doprava a už sme na štátnej ceste vedúcej do Komároviec. Cez Komárovce pokračujeme do Buzice. Prechádzame ponad rýchlo tečúci regulovaný tok s odpočinkovým prístreškom – je to riečka Ida prameniaca nad Zlatou Idkou. Tečie smerom na západ a pri obci Peder ústí do Bodvy. V Buzici si odskočíme na námestie, kde je nové pekné kryté trhovisko a neďaleko smerom ku kostolu stojí drevená socha sv. Štefana a na stene domu sú reprodukcie starých historických fotografií. Pokračujeme cez Nižný Lánec do Vyšného Lánca, kde si odskočíme k peknej novej zvonici postavenej pred katolíckym kostolom. Kúsok za Nižným Láncom už odbočujeme peknou alejou starých stromov doľava k vyhliadkovej veži na brehu Perínskych rybníkov. Trasu uzavrieme pokračovaním do Perína a odtiaľ odbočením doľava do Veľkej Idy k vlaku. Odbočka na žel. stanicu je až za priecestím a je vyznačená. Na nástupište netreba ísť cez nechutný podchod, prechádza sa priamo cez trať pred dopravnou kanceláriou.

Na tomto vrchole pre rok 2022 kraľuje vrchár: Juraj Adamčík

Trasa prístupu:

Celková vzdialenosť: 26.22 km
Celkovo stúpanie: 89 m
Celkové klesanie: -83 m
Download file: VKA22_02_Perin.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: