8. Abaújvár – hradisko

24-08-Abaujvar

190 m n.m., GPS: 48.5275031N, 21.3136767E

Územie dnešného Abova bolo od polovice 11. stor. súčasťou komitátu, ktorý zahŕňal aj Šariš a Heves. Prvým sídlom bolo Castrum novum (Nový hrad), jednoducho označovaný ako Abaújvár. Hradisko v obci Abaújvár bolo teda prvým sídlom Abovskej župy. Od pol. 13. stor. sa župné snemy premiestňujú do mesta Forró, neskôr do Göncu a od pol. 17. stor. sa sídlom stali Košice. To však nič neuberá na význame tohto miesta. Pred niekoľkými rokmi bol vykonaný archeologický prieskum a na základe jeho výsledkov boli vybudované repliky opevňovacích a pozorovacích zariadení. Dnes, už dosť poznačené zubom času si ich môžeme pozrieť. V areáli, okrem niekoľkých drevených stavieb a značne poškodených informačných tabúľ (žiaľ všetky LEN v maďarčine), nájdeme ovocné stromy, najmä slivky a orechy, ktoré nás pohostia svojou úrodou. Najmä orechy sú mimoriadne chutné a sladké.

Oplatí sa vyliezť na vežičku na opačnom konci areálu. Výhľad je z nej na Hornád (ktorý sa za storočia už vzdialil od strmých svahov pahorku) a na nový most spájajúci Maďarsko so slovenským Kechnecom.

Možno nezaškodí trocha histórie o prvopočiatkoch Abova a možno aj v obrazoch

Foto: S bicyklom pri vstupnej bráne s erbom

Dĺžka prístupu/prevýšenie: Čaňa-Abaújvár | 15,7 km / 52 m

Prístup:

Hradisko sa nachádza priamo v obci Abaújvár. Oplatí sa však dať si „kolečko“ po málo známych cestách, ktoré sme pre Vás objavili. Popis trasy je z Čane do Trsteného, pre prístup sem si každý vyberie, čo mu viac vyhovuje (okolo Hornádu terénom, či po asfaltke). Z Čane sa vydáme po cyklotrase okolo jazera pomedzi chatky, trasa sa zdá miestami, že už zmizne v niektorom dvore, ale nakoniec pekne okolo jazera prejdeme a pokračujeme do Gyňova. Tu odbočíme pred kostolom strmým stúpaním doprava na hornú cestu ponad obec a západným smerom sa vydáme smerom na Belžu. V Belži za cintorínom odbočíme doľava a lesnou cestou okolo Belžianskeho potoka a po ľavom brehu vodnej nádrže Seňa sa dostaneme na asfaltku. Smerom doprava sa dostaneme do Sene a Kechneca. Okolo stanice prichádzame k novému mostu cez Hornád. Pred nami už je na pahorku vidieť drevené stavby hradiska a kostolnú vežu v obci Abaújvár. Obídeme pahorok sprava a sledujeme smerovky k hradisku. Od hradiska pokračujeme po štátnej ceste (málo frekventovanej) do Kékedu, kde odbočíme doľava na hranicu do Trsteného pri Hornáde (vrchol 11) alebo doprava na Holloházu a Füzér (vrchol 09). Tu nás čaká neďaleký ďalší vrchol koruny alebo môžeme odbočiť doľava cez lávku ponad Hornád a vrátiť sa cez Gyňov do Čane.

Osobitné upozornenia:

Na tomto vrchole pre rok 2024 kraľuje vrchár: cyklo – MIFO, PešoVKA – Kiara, Zuzka, Patrik

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 24.54 km
Celkovo stúpanie: 171 m
Celkové klesanie: -173 m
Download file: VKA24_08-Abaujvar.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrcholu: