16. Hrad Sokoľ


!!! Pozor – náhradný vrchol – plní sa od 18.4. !!!


610 m n.m., GPS: 48,8268586N, 21,1649211E

Hrad Sokoľ pochádza z 13. stor., zrejme po tatárskych vpádoch. Vzhľqadom na svoju polohu hlboko v horách, nemal strategickú polohu, bol skôr útočiskovým hradom pre prípad ďalšieho nájazdu. Zanikol pravdepodobne v pol. 15. stor, kedy bol zbúraný mestom Košice. Bol to malý hrad, ktorý mal vežu a malú obytnú budovu. Zachovala sa len priekopa, v teréne rozoznať studňu a je tu aj 27 m dlhá hradná jaskyňa.

Hrad Sokoľ pochádza z 13. stor., vznikol zrejme po tatárskych vpádoch. Vzhľadom na svoju polohu hlboko v horách nemal strategickú polohu, bol skôr útočiskovým hradom pre prípad ďalšieho nájazdu. Zanikol pravdepodobne v pol. 15. stor, kedy bol zbúraný mestom Košice. Bol to malý hrad, ktorý mal vežu a malú obytnú budovu. Zachovala sa len priekopa, v teréne rozoznať studňu a je tu aj 27 m dlhá hradná podzemná chodba (jaskyňa?).

Foto: pri informačnej tabuli o histórii hradu

Najbližšia železničná stanica: Kostoľany nad Hornádom

Prístup:
Na výber máme z 2 trás:

1.  Z Košíc od žel. zastávky Ťahanovce po zelenej cykloznačke do Kostolian. Presun po ceste do Sokoľa, kde pokračujeme podľa drevených smeroviek Hrad dolinou potoka Uhrinče. Pri studničke nás šípka na Hrad posiela do prudkého kopca doľava. Je vhodná pre peších turistov. My bikeri pokračujeme ďalej rovno. Asfalt končí a po lesnej ceste prídeme ku krmeľcom, za ktorými sa cesta výrazne stáča doľava a stúpa, stúpa. Posledný, ale našťastie krátky úsek pred pripojením na cestu vedúcu ponad hrad je mimoriadne strmý, zrejme väčšina z nás potlačí. K pozostatkom hradu odbočíme doľava k informačnej tabuli a cez dodnes zreteľnú priekopu sa dostaneme k dvojkrížu. Jaskyňa je z ľavej strany hradného pahorku. Od hradu ďalej pokračujeme cestou ponad hrad, ktorá nás privedie do sedla pod Bielou skalou a následne k odbočke na Kráľovu stupňu.

2. K hradu sa oveľa pohodlnejšie dostaneme opačným smerom cez Hrešnú okolo odbočky na Kráľovu studňu (popísaný pri vrchole 4). Zo sedla pod Bielou skalou sa zvlnenou cestou dostaneme nad hrad. Potom v podstate len strmo klesáme až do Kostolian n.H.

Ponúkané podujatia KTMK:
Pre daný vrchol nie sú v ponuke žiadne podujatia KTMK.

Na tomto vrchole pre rok 2020 kraľuje vrchár: Mifo

Trasy prístupu:

Celková vzdialenosť: 36.43 km
Celkovo stúpanie: 2019 m
Celkové klesanie: -2023 m
Celkový čas: 04:14:39
Download file: Hrad Sokoľ-okruh.gpx

Galéria fotiek z trasy a vrchola: