Profil

Meno
Ján
Prvý zdolaný vrchol
2021-03-23
Posledný zdolaný vrchol
2021-05-10
2. Studnička JUHAZ
Vrchol zdolaný 29.3.2021
4. Irenkina studnička
Vrchol zdolaný 29.3.2021
5. Vreteník
Vrchol zdolaný 8.4.2021
6. Bývalý lovecký zámoček
Vrchol zdolaný 10.5.2021
9. Kostol Svinica
vrchol zdolaný 26.4.2021
10. Tri studničky
Vrchol zdolaný 23.3.2021
16. Hradová
Vrchol zdolaný 29.3.2021
17. Grúň - kota 311
vrchol zdolaný 26.4.2021
18. Veľký Milič - rozhľadňa
Vrchol zdolaný 10.5.2021
19. Skalka
Vrchol zdolaný dňa 27.5.2021
20. Severovýchodný okruh
Vrchol zdolaný 4.5.2021