Profil

Meno
Peter
Prvý zdolaný vrchol
2021-03-18
1. Kojšovská Hoľa
Vrchol zdolaný 1.9.2021
2. Studnička JUHAZ
Vrchol zdolaný 18.3.2021
3. Vápenica - Bujačná
Vrchol zdolaný 12.5.2021
4. Irenkina studnička
Vrchol zdolaný 18.3.2021
5. Vreteník
Vrchol zdolaný 25.10.2021
6. Bývalý lovecký zámoček
Vrchol zdolaný 26.3.2021
7. Folkmarská skala
Vrchol zdolaný 12.5.2021
8. Tri chotáre
Vrchol zdolaný 1.9.2021
9. Kostol Svinica
Vrchol zdolaný 26.3.2021
10. Tri studničky
Vrchol zdolaný 12.5.2021
11. Kozinec
Vrchol zdolaný 27.10.2021
12. Kobylia hora
Vrchol zdolaný 23.10.2021
13. Vyšný Medzev - štôlňa
Vrchol zdolaný 23.10.2021
14. Mošník
Vrchol zdolaný 26.3.2021
15. Hačava
Vrchol zdolaný dňa 10.9.2021
16. Hradová
Vrchol zdolaný 18.3.2021
17. Grúň - kota 311
Vrchol zdolaný 26.3.2021
18. Veľký Milič - rozhľadňa
Vrchol zdolaný 27.10.2021
19. Skalka
Vrchol zdolaný 12.5.2021
20. Severovýchodný okruh
Vrchol zdolaný 20.4.2021
2. Rozhľadňa Perínske rybníky
Vrchol zdolaný 23.3.2022
3. Ropík s najkrajším výhľadom
Vrchol zdolaný 24.3.2022
8. Heringeš - vyhliadka na Košice
Vrchol zdolaný 24.3.2022
13. Bradlo - vyhliadka na Košice
Vrchol zdolaný 24.3.2022
18. Hejce - pamätník leteckého neštastia
Vrchol zdolaný 24.3.2022
19. Kánya Hegy veža
Vrchol zdolaný 24.3.2022
20. Košice - Južný okruh
Vrchol zdolaný 24.3.2022