Profil

Meno
Vladimir
Prvý zdolaný vrchol
2020-08-17
1. Kojšovská Hoľa
Vrchol zdolaný dňa 15.9.2020
2. Chata Lajoška
Vrchol zdolaný dňa 15.9.2020
3. Kloptaň
Vrchol zdolaný dňa 15.9.2020
4. Nemcova Dolka
Vrchol zdolaný dňa 17.8.2020
8. Kráľová Studňa
Vrchol zdolaný dňa 17.8.2020
9. Horný Bankov - Bistro u Ďurka
Vrchol zdolaný dňa 17.8.2020
10. Býv. Chata vozárska - Sedlo Gaľová
Vrchol zdolaný dňa 17.8.2020
11. Tolhájska - Býv. Csákyho chata
Vrchol zdolaný dňa 21.9.2020
12. Zámčisko - Obišovský hrad
Vrchol zdolaný dňa 23.9.2020
16. Hrad Sokoľ
Vrchol zdolaný dňa 17.8.2020
19. Železný vrch
Vrchol zdolaný dňa 21.9.2020
Prvý zdolaný vrchol
2021-05-11
1. Kojšovská Hoľa
Vrchol zdolaný 9.6.2021
2. Studnička JUHAZ
vrchol zdolaný 7.9.2021
3. Vápenica - Bujačná
Vrchol zdolaný 11.5.2021
4. Irenkina studnička
Vrchol zdolaný 12.6.2021
5. Vreteník
vrchol zdolaný 7.9.2021
6. Bývalý lovecký zámoček
Vrchol zdolaný 7.10.2021
7. Folkmarská skala
Vrchol zdolaný 11.5.2021
8. Tri chotáre
Vrchol zdolaný 5.10.2021
9. Kostol Svinica
Vrchol zdolaný 8.9.2021
10. Tri studničky
vrchol zdolaný 7.9.2021
11. Kozinec
Vrchol zdolaný 30.7.2021
12. Kobylia hora
Vrchol zdolaný 9.6.2021
13. Vyšný Medzev - štôlňa
Vrchol zdolaný 5.10.2021
14. Mošník
Vrchol zdolaný 7.10.2021
15. Hačava
Vrchol zdolaný 5.10.2021
16. Hradová
vrchol zdolaný 7.9.2021
17. Grúň - kota 311
Vrchol zdolaný 8.9.2021
18. Veľký Milič - rozhľadňa
Vrchol zdolaný 8.9.2021
19. Skalka
Vrchol zdolaný 12.6.2021
20. Severovýchodný okruh
Vrchol zdolaný 10.6.2021