Profil

Meno
Martin
Prvý zdolaný vrchol
2021-07-22
Posledný zdolaný vrchol
2021-07-25
1. Kojšovská Hoľa
Vrchol zdolaný 25.7.2021
2. Studnička JUHAZ
Vrchol zdolaný 22.7.2021
3. Vápenica - Bujačná
Vrchol zdolaný 25.7.2021
4. Irenkina studnička
Vrchol zdolaný 22.7.2021
5. Vreteník
Vrchol zdolaný 22.7.2021
6. Bývalý lovecký zámoček
Vrchol zdolaný 24.7.2021
7. Folkmarská skala
Vrchol zdolaný 25.7.2021
8. Tri chotáre
Vrchol zdolaný 24.7.2021
9. Kostol Svinica
Vrchol zdolaný 23.7.2021
10. Tri studničky
Vrchol zdolaný 25.7.2021
11. Kozinec
Vrchol zdolaný 22.7.2021
12. Kobylia hora
Vrchol zdolaný 25.7.2021
13. Vyšný Medzev - štôlňa
Vrchol zdolaný 25.7.2021
14. Mošník
Vrchol zdolaný 23.7.2021
15. Hačava
Vrchol zdolaný 24.7.2021
16. Hradová
Vrchol zdolaný 23.7.2021
17. Grúň - kota 311
Vrchol zdolaný 23.7.2021
18. Veľký Milič - rozhľadňa
Vrchol zdolaný 24.7.2021
19. Skalka
Vrchol zdolaný 22.7.2021
20. Severovýchodný okruh
Vrchol zdolaný 23.7.2021