Profil

Meno
Matej
Prvý zdolaný vrchol
2021-03-16
2. Studnička JUHAZ
Vrchol zdolaný 24.3.2021
4. Irenkina studnička
vrchol zdolaný 28.3.2021
5. Vreteník
Vrchol zdolaný 30.4.2021
14. Mošník
Vrchol zdolaný 6.5.2021
16. Hradová
Vrchol zdolaný 16.3.2021
17. Grúň - kota 311
Vrchol zdolaný 12.5.2021