Profil

Meno
Jaroslav
Prvý zdolaný vrchol
2021-04-25
1. Kojšovská Hoľa
Vrchol zdolaný 19.8.2021
2. Studnička JUHAZ
Vrchol zdolaný 4.5.2021
3. Vápenica - Bujačná
Vrchol zdolaný 13.8.2021
4. Irenkina studnička
Vrchol zdolaný 1.6.2021
5. Vreteník
Vrchol zdolaný 17.6.2021
6. Bývalý lovecký zámoček
Vrchol zdolaný 24.6.2021
8. Tri chotáre
Vrchol zdolaný 18.8.2021
9. Kostol Svinica
Vrchol zdolaný 24.6.2021
10. Tri studničky
Vrchol zdolaný 13.8.2021
11. Kozinec
Vrchol zdolaný 17.7.2021
12. Kobylia hora
Vrchol zdolaný dňa 9.9.2021
13. Vyšný Medzev - štôlňa
Vrchol zdolaný 28.8.2021
14. Mošník
Vrchol zdolaný 1.9.2021
15. Hačava
Vrchol zdolaný 28.8.2021
16. Hradová
Vrchol zdolaný 4.5.2021
17. Grúň - kota 311
Vrchol zdolaný 28.4.2021
18. Veľký Milič - rozhľadňa
Vrchol zdolaný 12.8.2021
19. Skalka
vrchol zdolaný 22.7.2021
20. Severovýchodný okruh
Vrchol zdolaný 25.4.2021