Profil

Meno
Stanislav
Prvý zdolaný vrchol
2021-03-27
Posledný zdolaný vrchol
2021-10-16
1. Kojšovská Hoľa
Vrchol zdolaný 16.10.2021
2. Studnička JUHAZ
Vrchol zdolaný 3.4.2021
3. Vápenica - Bujačná
Vrchol zdolaný 24.4.2021
4. Irenkina studnička
Vrchol zdolaný 15.9.2021
5. Vreteník
Vrchol zdolaný 4.10.2021
6. Bývalý lovecký zámoček
Vrchol zdolaný 15.9.2021
7. Folkmarská skala
Vrchol zdolaný 16.10.2021
8. Tri chotáre
Vrchol zdolaný 5.9.2021
9. Kostol Svinica
Vrchol zdolaný 15.9.2021
10. Tri studničky
Vrchol zdolaný 24.4.2021
11. Kozinec
Vrchol zdolaný 8.10.2021
12. Kobylia hora
Vrchol zdolaný 27.3.2021
13. Vyšný Medzev - štôlňa
Vrchol zdolaný 26.9.2021
14. Mošník
Vrchol zdolaný 5.9.2021
15. Hačava
Vrchol zdolaný 26.9.2021
16. Hradová
Vrchol zdolaný 1.4.2021
17. Grúň - kota 311
Vrchol zdolaný 15.9.2021
18. Veľký Milič - rozhľadňa
Vrchol zdolaný 5.9.2021
19. Skalka
Vrchol zdolaný 6.6.2021
20. Severovýchodný okruh
Vrchol zdolaný 10.4.2021